+420-777-77-33-33 p.honz@seznam.cz

Ultratenká termoizolace BRONYA

Nanáší se jako barva a působí jako tepelná bariéra! Ultratenká termoizolace BRONYA, silná termoizolační barva, se nanáší téměř na jakýkoliv povrch. Po polymeraci je povrch pružný, matný a má jedinečné termofyzikální vlastnosti (1 mm tekuté termoizolace Bronya se rovná 50-60 mm minerální vaty), zabraňuje tepelným ztrátám a tvorbě kondenzátu, zajišťuje ochranu proti korozi a ochranu před spálením.
Ultratenká termoizolace Bronya je velmi efektivní pro účely tepelné izolace obvodových plášťů budov, střech (kde je absolutně vyloučeno vytváření rampouchů), vnitřních stěn, okenních ostění, potrubí teplé a studené vody, parovodů, komínů, různých zásobníků, přívěsů, lodí apod. Keramická termoizolace Bronya je použitelná při teplotě od -60 °C do + 200 °C (krátkodobě do +260 °C). Podle výsledků laboratorního umělého stárnutí a údajů z praxe aplikace, je průměrná životnost tekuté termoizolace Bronya od 10 do 30 let v závislosti na prostředí.

Jaká je životnost v porovnání s klasickými termoizolačními materiály?

Základní složkou nano tepelných izolačních nátěrů Bronya jsou keramické kuličky, které tvoří až 80% směsi a zbytek jsou pojivé polymery. Po polymerizaci materiálu, tj. po vysušení, tento materiál vykazuje vysokou odolnost vůči atmosférickým změnám, je vodotěsný a mechanicky odolný. Tepelnou izolaci fasád z polystyrenu nebo minerální vlny je potřebné bezchybně chránit před vnějšími vlivy. V případě jakýchkoli poruch se zkracuje životnost.

Existují nějaké nevýhody?

Vzhledem ke specifické struktuře takových materiálů musí být proces aplikace vykonávaný správně a profesionálně. Při přípravě podkladu a zejména přípravě nátěru (míchání) je potřeba dávat pozor. Při aplikaci termoizolačního nátěru stříkacím zařízením je potřeba dodržet určité postupy a typ stříkacího zařízení by měl být v souladu se specifikacemi (jen bezvzduchové stříkací zařízení). Pokud chcete práci vykonat sami – před začátkem práce se s námi poraďte!

IZOLACE KONTEJNERŮ, NÁDRŽÍ A CISTEREN

Primární funkcí termoizolace kontejnerů je ochrana před přehřátím. To může způsobit problémy při skladování ropných produktů (ropa, topný olej, benzín, petrolej a motorový olej). Použití ultratenkých nátěrů Bronya na nádrže, cisterny a kontejnery pomáhá snižovat teplotu vnějších povrchů, čímž
eliminuje přehřátí uskladněných materiálů.

IZOLACE DOPRAVNÍCH KONTEJNERŮ, PŘÍVĚSŮ A VAGÓNŮ

Při přepravě nákladu s nízkou teplotou a na dlouhé vzdálenosti s vysokým rizikem jeho poškození je nutná izolace vozidel, aby se v dodávce, přívěsném vozíku nebo přívěsu vytvořilo vakuum. Díky našim produktům Bronya můžete ušetřit cenné a rychle se kazící zboží nezávisle od sezóny a také snížit únik tepla a ztráty z hermeticky uzavřeného prostoru.

IZOLACE PAROVODŮ, VODOVODŮ A POTRUBÍ

Aplikací ultratenkých termoizolačních nátěrů Bronya lze tepelné ztráty v potrubí snížit několika  aktory. Jejich aplikací je možné zcela vyměnit tradiční termoizolační materiály (skleněná vata, minerální vlna, kryty trubek z PU pěny atd.). Nátěry nejen udržují teplo, ale i chrání povrchy před přehřátím. Pomáhají udržovat konstantní teplotu v potrubích, kde je důležité udržovat přepravované tekutiny při nízké teplotě.

IZOLACE PŘI EXTRÉMNÍCH TEPLOTÁCH

Tekutá ultratenká termoizolace Bronya Winter je první termoizolace, se kterou se dá pracovat při teplotách až do -35 °C.

HYDROIZOLACE A ANTIKONDENZACE

Během výstavby a provozu budov a staveb je velmi důležitá jejich hydroizolace, aby nedošlo ke vzniku hub a plísní. Bronya Aquablock výrazně snižuje absorpci vody při přímém zvlhčení povrchu a zároveň nesnižuje paropropustnost povrchu. Na povrchu materiálu se vytvoří velmi tenký film z polymeru, který po vystavení vlhkosti uzavře póry materiálu a neumožňuje pronikání vlhkosti. Hydrofobizace zabrání vzniku hub a plísní na zdivu, zvýší trvanlivost povrchu, prakticky vyloučí výskyt plísní,
přičemž si zachovává svou pevnost.

IZOLACE DŘEVOSTAVEB

Dřevo je stále velmi běžným stavebním materiálem, ze kterého se vyrábějí nejen jednotlivé prvky budov, ale i celé budovy. S našimi tepelně izolačními nátěrovými hmotami Bronya dokážete splnit i ty nejpřísnější požadavky na bezpečnost veřejných a užitkových budov pro dřevěné konstrukce. Nátěry Bronya zpomalují šíření požáru a zároveň tepelně a zvukově izolují budovu.

IZOLACE NOSNÝCH KONSTRUKCÍ

Izolace nosných konstrukcí budov je velmi důležitá. Při vzniku požáru se neizolované ocelové nebo dřevěné nosníky zničí a budova spadne. Tomuto lze předcházet izolováním samotných nosníků, což zvyšuje jejich ohnivzdornost, a proto při požáru se konstrukce budovy nezřítí.

IZOLACE BUDOV A FASÁD

Ceny průmyslových zdrojů energie, jakož i veřejných služeb celosvětově rostou, takže úspora energie se dnes stala ústředním problémem. Energie můžeme ušetřit hlavně snížením tepelných ztrát instalací izolačních konstrukcí. Nátěr Bronya Facade je ideální volbou pro tepelnou a zvukovou izolaci budov, protože jeho aplikace je jednoduchá, neznečišťuje životní prostředí a hmotnostně nezatěžuje konstrukci budovy.

Na trhu je několik konkurenčních produktů. Jak zjistit, který je lepší?

Základním parametrem, který určuje kvalitu termoizolačního nátěru, je součinitel tepelné vodivosti, jehož hodnota musí být co nejmenší, protože nižší tepelná vodivost znamená lepší termoizolační schopnost. Koeficient tepelné vodivosti minerální vlny je asi 0,045 W / mK. Koeficient tepelné vodivosti termoizolačních nátěrů Bronya je pouze 0,001 W / mK. Někteří výrobci neprezentují svůj výrobek jako termoizolaci, ale jako barvu, která má oproti běžné barvě bonus, a to efekt určité tepelné úspory.
Uvádějí účinnost v procentech (nezaručují vlastnosti) a neudávají termofyzikální parametry svých barev.